Vi søker seksjonsledere

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) forvalter mineralloven og Bergverksordningen for Svalbard, og er statens sentrale fagetat for forvaltning og utnyttelse av mineralressursene i Norge. Vi vokser og er inne i en stor endringsprosess hvor både ansvarsområder og arbeidsoppgaver er under utvikling. I forbindelse med den pågående endringsprosessen, er det opprettet 3 nye seksjoner.

Seksjonslederne skal lede våre 3 nyopprettede seksjoner med ansvar for:

Kvalifikasjoner

Vi legger vekt på å finne personer med den rette kombinasjonen av erfaring, faglig kompetanse og personlige egenskaper som kan være en positiv bidragsyter i utviklingen som DMF er inne i. Personlig egnethet og rolleforståelse vil bli vektlagt.

Som ansatt i DMF får du mulighet til å bidra til utvikling av fremtidens mineralforvaltning i Norge.


Ny organisasjon