Vi inviterer til nettseminar: Hvordan ivareta mineralressurser i planarbeid?

Torsdag 25. mai arrangerer vi nettseminar om hvordan kommunen kan jobbe for å ivareta mineralressurser i planarbeidet.

DMF ønsker velkommen til nettseminar 25. mai! I nettseminaret vil vi ta opp temaer innenfor mineralressursforvaltning som er relevante for kommunene i planarbeidet.

  • Når: 25.05.23 kl. 10.00-12.00
  • Sted: Digitalt 
  • Påmeldingsfrist: 15.05.23

På nettseminaret vil vi blant annet legge vekt på arealbruk i kommuneplanens arealdel, vurdering av mineralressurser i konsekvensutredninger, hensiktsmessig regulering av masseuttak, herunder utforming av plankart og bestemmelser, og hvordan tilrettelegge for en mer bærekraftig masseforvaltning. Med det ønsker vi å gi kommunene veiledning og flere verktøy for å forvalte mineralressurser lokalt. 

Slik ser programmet ut: 

10.00-10.30    Ressursforvaltning i kommuneplanen
10.30-10.45    Tomteopparbeidelse eller masseuttak?
10.45-11.00    Levetidsanalyse og ressursregnskap
11.00-11.30    Regulering av masseuttak
11.30-11.50    Signaler om nytt regelverk innenfor mineralbransjen
11.50-12.00    Spørsmål