Varsel om undersøkelsesarbeid via Min side

Rettighetshavere av undersøkelsesrett til statens mineraler skal varsle om undersøkelsesarbeid senest 3 uker før oppstart, jf. mineralloven § 18. Oppstart av undersøkelsesarbeid kan nå varsles via Min side.

Rettighetshavere av undersøkelsesrett til statens mineraler skal varsle om undersøkelsesarbeid senest 3 uker før oppstart, jf. mineralloven § 18. Oppstart av undersøkelsesarbeid kan nå varsles via Min side fra dirmin.no (øverste meny).

Digital løsning for administrering av bergrettigheter i Norge er tilgjengelig via Min side. Her kan rettighetshavere logge seg på for å se en oversikt over sine registrerte rettigheter, med status for betaling av årsavgift, se rettighetene sine i kart og varsle om oppstart av undersøkelsesarbeid. I løpet av høsten blir det også mulig å søke nye rettigheter digitalt via Min side.

Hvordan få tilgang til Min side?

Det er daglig leder og/eller styreleder som har tilgang til å logge på «Min side». Hvis det er andre personer som skal administrere bergrettigheter på vegne av virksomheten, må daglig leder og/eller styreleder delegere tilgang til vedkommende via Altinn. Privatpersoner med norsk fødselsnummer eller D-nummer kan også benytte tjenesten på Min side.

DMFs tjenester er knyttet til rollen «Utfyller/innsender» i Altinn.

Oppdager dere feil i oversikt over rettigheter?

Hvis dere oppdager feil i oversikten over rettighetene, meld fra om dette til DMF per epost: post@dirmin.no.