Utmålsforretning på Svalbard 24.10.17

Foto: Baard Næss/Samfoto
Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS, Norge, har begjært fjorten utmål på gullførende sulfider i St. Jonsfjordområdet på Svalbard basert på funnpunkter merket 7. september 2011.

Utmålsforretningen vil bli holdt på Bergmesterens kontor i Post- og bankbygget i Longyearbyen tirsdag 24. oktober 2017 kl. 10.00.

Bergmesteren oppfordrer alle som mener å ha en bedre rett til utmål til å møte og ivareta sitt tarv under forretningen.

Nærmere opplysninger kan fås hos Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard på telefon nr. 73 90 46 00/951 12 493.