Undersøkelses- og utvinningsretter – viktige frister

For dere som har bergrettigheter i Norge, er det noen viktige frister å forholde seg til. Fristene gjelder for redusering av størrelse på areal og frist for innbetaling av årsavgift.

Redusere rettighetsarealet for å redusere årsavgiften – frist 31. desember 2020

Arealet må reduseres før 31.12.2020. Arealreduksjoner etter 31.12. får ikke innvirkning på årsavgift for 2021.
 

Frist for årsavgift - undersøkelsesretter og utvinningsretter: innen 15. januar 2021

For å opprettholde rettigheter til statens mineraler må undersøker betale en årlig avgift til staten (jf. mineralloven § 56). Avgiftene for 2021 betales til DMF innen 15. januar 2021.

Hvis avgiften ikke blir betalt innen fristen, legges det til en tilleggsavgift på 50 prosent som skal betales innen 30. april 2021. Betales ikke avgiften innen tilleggsfristen, faller rettigheten bort.

Årsavgiften skal betales til konto 7694.05.05883. Oppgi hvilke rettigheter det betales for (rettighetsnummer). Hvis det ikke er plass i meldingsfeltet for alle opplysninger, send en e-post til post@dirmin.no med forklaring på hva betalingen gjelder.


Digital administrering av rettigheter via Min side

De som har norsk ID nummer eller organisasjonsnummer utstedt i Norge, kan enkelt administrere rettigheter med vår digitale løsning via Min side. Her kan rettighetshavere blant annet redusere areal, fristille rettigheter og beregne årsavgift.

De som ikke har mulighet til å benytte den digitale løsningen via Min side, kan sende melding innen 31.12. direkte til post@dirmin.no for å redusere rettighetsområde.
 

Rettighetshavers ansvar

Rettighetshaver har selv ansvar for å overholde betalingsfristene. DMF sender ikke ut påminnelse til hver enkelt rettighetshaver om betaling av årsavgift.