Tildelte undersøkelsesretter / exploration permits granted per 25. februar 2020

49 nye undersøkelsesretter tildelt per 25. februar 2020.

49 nye undersøkelsesretter, til 7 forskjellige rettighetshavere i 2020 (per 25. februar)

  • Erris Resources Ltd
  • Eurasian Minerals Sweden AB
  • Fjordmine s.r.o
  • Geo Mining AS
  • Geode Consult AS
  • Norpil AS
  • Theodor Wilhelm Holmsen