Rapporter fra undersøkelser og historiske kart - ny tjeneste i kartløsningen

Kartløsningen viser rapporter fra undersøkelser og historiske kart
Rapporter fra undersøkelsesarbeid er tilgjengelig i kartløsningen vår. Vi stedfester også historiske kart, som blir å finne i samme kartløsning.

DMFs digitalisering fortsetter. Rapporter fra undersøkelsesarbeid er nå å finne i kartløsningen vår. I tillegg stedfester vi historiske kart og gjør disse tilgjengelig i kartløsningen. Dette arbeidet pågår og flere historiske kart blir å finne fortløpende.

Et 3-årig, omfattende digitaliseringsprosjekt nærmer seg slutten. Prosjektet har resultert i mange leveranser:

 • Digital driftsrapportering via Min side
 • Digital administrering av bergrettigheter som inkluderer:
  • søknad om nye bergrettigheter
  • endre størrelse på eksisterende bergrettigheter
  • beregne årsavgift for rettigheter og se status for betalte årsavgifter
  • varsle om undersøkelsesarbeider
  • rapportering fra undersøkelsesarbeid
 • Ny kartløsning som viser:
  • mineraluttak med utfyllende informasjon
  • bergrettigheter - undersøkelsesretter
  • bergrettigheter - utvinningsretter
  • aktsomhetskart
  • rapporter fra undersøkelsesarbeid
  • historiske kart

I tillegg er kartløsningen supplert med kartdata fra andre offentlige virksomheter.

Selv om dette prosjektet nærmer seg slutten, vil digitaliseringen i DMF fortsette. Det vil fortsatt utvikles nye tjenester og verktøy i tiden fremover.