Påminnelse - frist for driftsrapport og årsavgift for rettigheter til statens mineraler

Vi minner om at siste frist å betale årsavgift for bergrettigheter er 30. april, og at fristen for å levere driftsrapport er 1. mai.

Frist for årsavgift for rettigheter til statens mineraler: 30. april

Siste frist for å betale årsavgift for undersøkelses- og utvinningsretter er 30. april. Avgiftene skal betales forskuddsvis til DMF hvert år. Det vil si at pengene skal være på konto hos DMF innen fristen.

Tilleggsavgiften for betaling etter 15. januar er bortfalt i år på grunn av koronasituasjonen, men fristen for å betale årsavgiften må likevel overholdes. Hvis avgiften ikke betales innen denne fristen, faller rettigheten bort.

Dere kan beregne årsavgiften i Min side-løsningen. Årsavgiften skal betales til konto 7694.05.05883. Merk betalingen med navn på rettighetshaver og hvilke rettigheter dere betaler for i meldingsfeltet for betalingen.

Frist for å levere driftsrapport: 1. mai

I forbindelse med korona-pandemien utsatte vi fristen for å levere driftsrapport for 2019 til 1. mai. Driftsrapporten leveres digitalt via Min side.