Overvåkingsresultater 2015 - nedlagte gruveområder

Foto: Siw C. Taftø
Staten v/Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) påtok seg ansvaret for nedlagt gruvevirksomhet på statens mineraler etter hjemfall fra 1988. DMF gjennomfører tiltak for å redusere avrenning fra forurensede områder på vegne av NFD. DMF gjennomfører også kartlegging og undersøkelser av avrenning fra nedlagte gruveområder og utfører kontroll med gjennomførte tiltak.

Rapporter fra overvåking og biologiske undersøkelser for 2015 fra Røros, Sulitjelma og Folldal gruveområder er nå tilgjengelig.

Overvåkingsresultatene for 2015 for gruveområdene Røros, Sulitjelma og Folldal er nå publisert. Som en del av overvåkingen er det også utført biologiske undersøkelser. Rapportene for dette er også gjort tilgjengelig.

Dokumentasjon av biologisk tilstand i vassdragene er et nyttig verktøy for å vurdere effekten av eventuelle tiltak.

Rapportene finner du her, sammen med andre rapporter fra arbeidene med å redusere miljøkonsekvenser fra nedlagte gruver.