Oppdatering om Stortingets vedtak om endringer i mineralloven fra 1. juli

Kravet om driftskonsesjon for ethvert uttak av naturstein gjelder fortsatt.

DMF informerte tidligere om at det særskilte kravet til driftskonsesjon for alle natursteinsuttak er fjernet som følge av Stortingets vedtak om endringer i mineralloven fra 1. juli.

Det har i ettertid blitt oppdaget at kravet om driftskonsesjon for ethvert uttak av naturstein fortsatt står oppført i mineralloven, jf. § 43.

Det vil si at ethvert uttak av naturstein fortsatt krever driftskonsesjon.