Nytt telefonnummer fra og med 1. juni 2016

Det nye nummeret til DMFs sentralbord er 73 90 46 00.

Til og med 31. august 2016 vil de som ringer det gamle nummeret få informasjon om nytt nummer.