Nytt søknadsskjema for overdragelse av driftskonsesjon

Alle som skal søke om overdragelse av driftskonsesjon, kan benytte seg av det nye søknadsskjemaet.

Søknadsskjemaet inneholder informasjon om hvilke opplysninger vi trenger for å behandle søknaden din. Dette vil gjøre det enklere å levere en fullstendig søknad til oss. Vi oppfordrer alle til å ta i bruk det nye skjemaet, som du finner her:

Søknadsskjema for overdragelse av driftskonsesjon.

Søknadsskjemaet kommer som følge av endringene i mineralloven som trådte i kraft 1. juli 2021. Loven åpnet blant annet for å overdra driftskonsesjoner etter søknad: 

- Dermed er det enklere å kjøpe eller overta et konsesjonspliktig uttak som allerede har driftskonsesjon – så fremt det kan dokumenteres drift siste år før det søkes om overdragelse. Tidligere har ny driver vært nødt til å søke om ny konsesjon i slike tilfeller. Nå kan ny driver, på visse betingelser, overta konsesjonen som gjelder for uttaket og komme enklere i gang med ny drift, sa DMF-direktør Randi Skirstad Grini i forbindelse med lovendringen.