Nye kart viser ressurssituasjonen for byggeråstoff i kommunene

Knust stein og løsmasser som sand og grus er ikke-fornybare ressurser som er helt sentralt for både vei- og husbygging. Nå lanserer Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) to digitale kart som gir en oversikt over levetiden for grus- og pukkressurser i alle Norges kommuner.

- Byggeråstoff brukes i stort omfang i hele landet og har høye transportkostnader, så det er viktig at kommuner og fylker sørger for å ha tilstrekkelig lokal tilgang. Kartene vi nå lanserer gir en oversikt over leveti­den for pukk- og grusressurser, og er ment som et hjelpemiddel i arealplanleggingen, forteller DMFs samfunnsøkonom Rannei Skjermo Telstad. Hun har ledet arbeidet med kartene.

Et godt verktøy for kommuner og fylker

DMFs to nye kartløsninger viser hvor mange år hver enkelt kommune vil ha tilgang på egenprodusert knust fjell og løsmasser som grus og sand før de går tom for ressurser. 

Telstad forklarer at kartene vil gi kommuner og fylker et godt verktøy for å vurdere fremtidens ressurssituasjon, både i egen kommune og i regionen.

- Kommunene og fylkene får nå en god oversikt over levetiden ikke bare i egen kommune, men også i nabokommuner, som vil være nyttig når det skal planlegges for framtidig forsyning av byggeråstoff, sier Telstad.

Kartene er basert på tall fra DMFs rapport "Levetidsanalyse av byggeråstoff i Norge", hvor fra uttakenes årlige driftsrapportering til DMF ligger til grunn. Dagens kart er basert på tall fra 2020, men vil bli oppdatert årlig. 


De nye interaktive kartene vil bl.a. være nyttig når kommunene skal vurdere om et uttak bør utvides eller om det er behov for å etablere et nytt uttak for å sikre fremtidig tilgang på byggeråstoff. 

Stor nytteverdi 

I kartet for knust fjell fremgår det at nesten 30% av kommunene ikke har uttak av knust fjell. To av fem kommuner vil være tomme for knust fjell om ti år, gitt nåværende produksjon. For grus ser vi at 50% av norske kommuner har ingen uttak av grus.

-  Det kan hende at en del kommuner ikke er klar over egen ressurssituasjon, og når man først har gått tom for byggeråstoff kan det ta mange år fra man har fått regulert et område til uttak frem til uttaket er i drift, sier Telstad.

- Det gir derfor stor nytteverdi for kommunene å ha oversikt over levetiden for lokale pukk- og grusressurser, og vi håper kartene vil hjelpe kommuner til bedre beslutninger rundt tilgangen til og forvaltningen av disse ressursene, sier Telstad avslutningsvis.