Nye driftsplanveiledere

DMF har utviklet nye driftsplanveiledere; en for uttak av fast fjell og en for uttak av løsmasser. De to veilederne erstatter den tidligere veilederen.

Pedagogisk fremstilling og veiledning av hva vi forventer i en driftsplan er vektlagt gjennom hele prosessen i veilederne. For eksempel er det sjekkpunkter under hvert kapittel, som skal gjøre det enkelt å sikre at alt som kreves er inkludert i planen.

Den eksisterende veilederen har betydelig fokus på uttak av fast fjell. Det er også helt naturlig når det er her de største faglige​​​ utfordringene ligger. Ved å dele inn i 2 veiledere, har vi gjort det lettere for de som planlegger et løsmasseuttak å finne informasjon som gjelder spesifikt for dem​.

Det er også påfyll av faglig veiledning, både for uttak av fast fjell og for løsmasseuttak. Blant annet er det et nytt kapittel i begge veilederne; Ressursutnyttelse og bearbeiding av utdrevet masse. Her krever vi blant annet et flytskjema som viser planlagte prosesser og materialstrømmer. Vi ber også om en beskrivelse av hvordan eventuelle markedskrav til kvalitet skal oppnås, i tillegg til en beskrivelse av hvordan eventuelle overskuddsmasser skal håndteres.

DMF oppfordrer til at de nye veilederne tas i bruk umiddelbart. Av hensyn til prosjekter som er under planlegging etter gjeldende veileder, vil DMF legge til grunn en overgangsperiode på 3 måneder.  Det vil si at for forslag til driftsplaner som sendes til DMF etter 1. juli 2021 vil kravene i de nye veilederne gjelde.

Driftsplanveilederne finner dere her.