Ny side for kunnskap og statistikk

Nå blir det enklere å finne frem til kunnskap om mineralnæringen og samfunnets behov.

DMF har det sentrale ansvaret for bærekraftig forvaltning av Norges mineralressurser. En viktig del av samfunnsoppdraget vårt er å utvikle et godt kunnskapsgrunnlag om mineralnæringen og samfunnets fremtidige behov for mineraler. 

Som et ledd i dette arbeidet har vi nå samlet kunnskap og statistikk vi har tilgjengelig om mineralnæringen på vår nye temaside Kunnskap og statistikk

Her finner du blant annet:

  • Ressursregnskapet for byggeråstoff
  • Levetidskart som viser ressurssituasjonen i kommunene
  • Harde fakta om mineralnæringen
  • Arealregnskap

Hele kunnskapsgrunnlaget finner du her.