Mineralstatistikk for 2015

Foto: Mark Simoni, NGU
Bergindustrien omsatte for 12,5 milliarder kroner i 2015. Eksport utgjør 6,5 milliarder kroner - 52 % av salgsverdien.

Det ble solgt 97,6 millioner tonn mineralske råstoffer i fjor. Ca. 89 % av dette er pukk og grus.

I 2015 er det rapportert at 5551 årsverk er sysselsatt i bergindustrien. Det er en reduksjon fra 5949 årsverk i 2014. Reduksjonen i sysselsetting i løpet av 2015 skyldes i hovedsak konkursen i Sydvaranger Gruve AS og driftshvile i Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS.

På grunn av noe manglende innrapportering sammenlignet med tidligere år er grunnlaget årets mineralstatistikk en kombinasjon av innrapporterte tall for 2015 og estimerte tall basert på innrapportert i 2014. Dette gjelder først og fremst pukk og grus.