Mineralressurser i Norge 2014

Grauaberget skiferbrudd i Voss
Grauaberget skiferbrudd i Voss. Foto: Stein E. Hansen
Publikasjonen Mineralressurser i Norge 2014 utgis av DMF og NGU. Den er basert på bergindustribedriftenes egne produksjons- og salgstall fra den årlige driftsrapporteringen til DMF.

Bergindustrien omsatte for 12.9 milliarder kroner i 2014 og eksporterte for 7 milliarder kr. Det ble solgt 96 millioner tonn mineralske råstoffer, nesten det samme som i 2013. Bergindustrien sysselsatte 5949 årsverk i 2014, fordelt på 1156 uttakssteder og 856 bedrifter. Omsetningen av byggeråstoffene grus, pukk og leire har økt til 5.6 milliarder kr. Naturstein ble omsatt for 1 milliard kr. Omsetningen av industrimineraler har gått noe opp til 2.7 milliarder kr. Omsetningen av metalliske malmer har gått noe ned til 2.6 milliarder kr. Omsetningen av kullproduksjonen på Svalbard har gått betydelig ned til 858 millioner kr.

En sammenstilt oversikt over mineralproduksjon finner du i den nylig publiserte Mineralressurser i Norge 2014 - mineralstatistikk og bergindustriberetning.