Ledige stillinger - jus og bergfaglig

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) forvalter mineralloven og Bergverksordningen for Svalbard, og er statens sentrale fagetat for forvaltning og utnyttelse av mineralressursene i Norge. Vi vokser og er inne i en stor endringsprosess hvor både ansvarsområder og arbeidsoppgaver er under utvikling.

Vi har følgende stillinger ledig med søkandsfrist 15. august:

  • 2 veiledere med bergfaglig kompetanse
  • Seniorrådgiver innen jus
  • Rådgiver innen jus - vikariat

Mer informasjon og full utlysningstekst finner du her.