Konsesjonskøen: Følg innspurten live!

Nedtelling
Nedtelling
Nedtelling av konsesjonskøen.

Som følge av den nye mineralloven som kom i 2010 måtte store deler av mineralnæringen i Norge søke konsesjon for å kunne fortsette driften. Sammen med loven kom en overgangsordning på fem år (ut 2014). En lang rekke virksomheter i mineralnæringen leverte sine søknader helt mot slutten av denne overgangsordningen, noe som resulterte i en påfølgende lang saksbehandlingskø hos oss i DMF.

    - På samme tid som vi i DMF har gått gjennom en radikal transformasjon, fra det historiske Bergvesenet til et moderne og tverrfaglig direktorat, har vi arbeidet hardt med å behandle konsesjonssøknader og bli ferdige med køen. Det er nødvendig både for mineralnæringen og for at vi som direktorat skal kunne utføre forvaltningsoppdraget vårt på en god måte i tiden fremover, forklarer Randi Skirstad Grini, direktør i Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard.

    - Nå er målet at vi skal være ferdige med konsesjonskøen i løpet av 2021. Vi har også mottatt en del søknader om konsesjon for nye uttak. Det vi i dag regner som konsesjonskøen, er konsesjonssøknader som kom inn fra mineralloven trådte i kraft og frem til desember 2020. Det blir en omfattende oppgave både for de som er involvert i prosjektet og resten av DMF å nå målet om å bli ferdige med konsesjonskøen i år. Flere av søknadene som er igjen er krevende å jobbe med. Men vi legger stor vekt på at vi skal lykkes med målet, og vi skal sette av det vi kan av ressurser, slik at vi kommer i mål.

Utviklingen i behandlingen av konsesjonssøknader som ligger i konsesjonskøen kan du følge fra dag til dag på dirmin.no.