Harde fakta om mineralnæringen - mineralstatstikk for 2019

Det ble omsatt 111 millioner tonn mineralske råstoff til en verdi av 11,6 milliarder kroner i 2019. Det er en nominell økning i omsetning på 6,7 % sammenlignet med 2018. Justert for KPI er økningen på 4,4 %.

Eksportverdien på 5 milliarder utgjør 43 % av omsetningen.

Omsetningsverdien av byggeråstoff var 7,2 milliarder kroner, 62 % av den totale omsetningen. Det er en reell økning på 3,6 % fra 2018. Omsetningsverdien for metallisk malm har økt med 27 %. Det har også vært en liten økning i omsetningsverdien for naturstein, mens det var en nedgang i for industrimineraler og energimineraler.

Mineralnæringen sysselsatte 4 558 årsverk i 2019. Det er på samme nivå som i 2018.

Harde fakta om mineralnæringen - mineralstatistikk 2019 finner du her.