Harde fakta for 2021 er klar

- Potensialet i norsk mineralnæring kommer til syne.

​​​- Vi i DMF begynner nå å få et godt datagrunnlag, og det trer frem tidsserier som gir viktig kunnskap og innsikt om mineralnæringen, sier Randi Skirstad Grini, direktør for Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF).

- I 2021 ser vi igjen en markant økt interesse for rettigheter til metaller og en økning i prisjustert salgsverdi. Vi har tildelt det høyeste antall undersøkelsesretter på mange år, og det er rapportert rekordhøye investeringer i undersøkelsesaktivitet. Dette er gode tegn, mener Grini.

Dette kommer frem i årets Harde fakta, mineralstatistikk for 2021.

Grini fremhever imidlertid at det er få prosjekter som har vesentlig aktivitet. DMF venter heller ingen nye søknader om driftskonsesjon for metallisk malm i nær fremtid.

- Når vi kjenner til det omfattende systemet med ulike myndighetsprosesser, og at svært få prosjekter går fra undersøkelse til produksjon, har vi dårlig tid, forklarer Grini, og sikter til det økende behovet etter mineraler for å kunne gjennomføre det grønne skiftet.

- Men det er også her mulighetene ligger. Flere tiltak er på vei, både i forvaltningen og i industrien. Alt i alt viser årets Harde fakta et tydelig potensial i norsk mineralnæring, sier Grini.

Du kan lese hele rapporten her.