Fagskoleutdanning: Anlegg og bergverk med fordypning i bergverksdrift

Fra Grubse Foto: Stein Erik Hansen, DMF
Målet med utdanningen er å utdanne ledere og tekniske mellomledere som kan være med på å dekke behovet for kompetanse på dette nivået innen voksende anleggs-, bergverks- og mineralnæringer.

Undervisningen er samlingsbasert over 3 år, og gir 120 fagskolepoeng (tilsvarende to års utdanning på fulltid). Studiet er godkjent av NOKUT, og studenter kan søke om finansiering via Statens Lånekasse.

Fagskoleutdanningen tar sikte på å oppfylle de krav til utdanning som stilles for bergteknisk ansvarlig for dagbrudd med samlet årlig uttak inntil 500.000 m3 masse. Direktoratet for mineralforvaltning behandler meldinger og søknader om bergteknisk ansvarlig.

Søknad om opptak sendes http://www.vigo.no/ innen 15. april 2015

Nærmere opplysninger fås hos fagleder Trond Dahlberg, trond.dahlberg@ffk.no, tlf. 995 80 654 www.kirkenes.fagskole.no