Driftsrapport for 2021

Fristen for å levere driftsrapport er 10. mars 2022. Driftsrapporten leverer du via Min side.

Pålogging på Min side

Når du går inn på Min side kommer du til ID-porten og kan logge deg inn. Hvis den som skal rapportere på vegne av virksomheten er gitt riktig tilgang/rolle i Altinn, skal vedkommende finne virksomheten i listen.

Tildeling av rettighet og rolle for rapportering

Den som skal sende inn driftsrapport på vegne av virksomheten må ha nødvendig rettighet/rolle i Altinn. For å levere driftsrapport må vedkommende ha rollen Utfyller/Innsender. Som standard er det daglig leder som har denne rollen og som har mulighet til å tildele rettigheter til andre i virksomheten.

For mer informasjon om tildeling av rolle, se altinn.no.

Kontakt oss

Har du tekniske problemer eller spørsmål i forbindelse med driftsrapporten, ta kontakt med oss på tlf. 73 90 46 00 eller med epost til post@dirmin.no. Fint hvis du har klart organisasjonsnummer, navn på tiltakshaver og hvilken nettleser du bruker før du ringer.