Driftsrapport for 2018

Driftsrapport for 2018 skal leveres digitalt via Min side. Fristen er 21. mars.

Fristen for å levere driftsrapport er 21. mars 2019.

Pålogging på Min side

Min side finner dere helt til høyre i øverste meny på forsiden til dirmin.no. Når dere går inn på Min side kommer dere til ID-porten og kan logge dere inn. Hvis den som skal rapportere på vegne av virksomheten er gitt riktig tilgang/rolle i Altinn, skal vedkommende finne virksomheten i listen.

Tildeling av rettighet og rolle for rapportering

Den som skal sende inn driftsrapport på vegne av virksomheten må ha nødvendig rettighet/rolle i Altinn. For å levere driftsrapport må vedkommende ha rollen Utfyller/Innsender. Som standard er det daglig leder som har denne rollen og som har mulighet til å tildele rettigheter til andre i virksomheten.

For mer informasjon om tildeling av rolle, se altinn.no.

Nettlesere

Min side støtter alle moderne nettlesere. Eldre versjoner enn Internet Explorer 11 støttes ikke på grunn av sikkerhetskrav. Eldre Windows PC’er kan bruke nettleser Chrome eller Firefox.

Kontakt oss

Har du tekniske problemer eller spørsmål i forbindelse med driftsrapporten, ta kontakt med oss på tlf. 73 90 46 00 eller med epost til post@dirmin.no.