Driftsrapport for 2015 - overgang til ny digital kommunikasjonsplattform

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) lanserer en ny digital kommunikasjonsplattform fra og med 29. februar 2016. For virksomheter som er pliktige å levere driftsrapport etter mineralloven, innebærer det at driftsrapporten for 2015 skal avleveres via «Min side» fra www.dirmin.no. Løsningen baserer seg på digitale felleskomponenter fra Altinn og ID-porten.

Virksomheten må tildele tilgang til personer som skal rapportere for bedriften i Altinn

Personer som skal levere driftsrapport på vegne av virksomheten må gis tilgang via Altinn. Som standard er det daglig leder og/eller styreleder som har rett til å rapportere for bedriften. Det er også daglig leder og/eller styreleder som har rett til å tildele myndighet til andre i virksomheten. DMFs tjenester vil knyttes til rollen «Utfyller/innsender» i Altinn.

Tildeling av tilgang til rapportering

Her finner du en video som viser stegvis hvordan du går frem for å tildele roller i Altinn.

Altinn har også utarbeidet generell informasjon om hvordan dere tildeler roller: https://www.altinn.no/no/Portalhjelp/Administrere-rettigheter-og-prosessteg/Delegering-av-rettigheter-enkeltvis/

Det er viktig at dere i god tid før 29. februar gir tilgang til den/de som er ansvarlig for driftsrapporteringen. Har du spørsmål, ta kontakt med DMF. Kontaktinformasjon finner du under "Kontakt oss".

Adresseinformasjon i enhetsregisteret må vedlikeholdes

Det er viktig at alle bedrifter i Norge holder sin informasjon om foretaket oppdatert i Brønnøysundregistrene. DMF vil i fremtiden alltid benytte postadressen som er registrert i Brønnøysundregistrene ved utsending av post. Vi oppfordrer derfor alle foretak om å sjekke at korrekt adresseinformasjon er registrert på www.brreg.no (søk etter bedriften og sjekk informasjonen). Endringer kan enkelt rapporteres ved å benytte «Samordnet registermelding» på Brønnøysundregistrene sine sider www.brreg.no (velg meny «Bedrift» og «Slik melder du endringer»).

Hvorfor gjør DMF dette?

Digitaliseringsrundskrivet fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet pålegger alle offentlige etater å ta i bruk digitale løsninger for rapportering og kommunikasjon.

DMF tilbyr fra 2016 alle virksomheter som er underlagt mineralloven «Min side» via www.dirmin.no

På «Min side» vil virksomheten få oversikt over hvilke opplysninger DMF har registrert om virksomheten. Målet med «Min side» er å tilby en sikker og brukervennlig rapporteringsløsning som også forenkler oppfølging og vedlikehold av informasjon knyttet til uttakene.

«Min side» vil bli utviklet videre, og skal etter hvert benyttes for innsending av all rapportering, søknader og meldinger til DMF som gjelder uttak av mineralske ressurser.

Viktige datoer

«Min side» med den nye rapporteringsløsningen vil være klar til bruk fra 28. februar 2016.

Frist for å levere driftsrapport: 21. mars 2016