Driftsrapport for 2014

Tulips-alttag
Frist for innsendelse av driftsrapporten: 13. mars 2015.

Du finner informasjon, veileder for utfylling av skjema og tilgang til elektronisk skjema her.

Skjemaet kan alternativt sendes inn per faks (73 92 14 80), per epost (mail@dirmin.no) eller per vanlig post (til Direktoratet for mineralforvaltning). Ved behov kan du få skjema for manuell utfylling tilsendt ved henvendelse til tlf. 73 90 40 50.

Unnlatelse av å sende inn driftsrapport vil medføre tvangsmulkt og overtredelsesgebyr, jf. minerallovens § 66.