DMF har midlertidig stans i mottak av vanlig post for tiden

På grunn av at de aller fleste av våre ansatte har hjemmekontor, har det tatt litt tid å få på plass midlertidig rutiner for mottak av vanlig post. Vi oppfordrer derfor de som har mulighet for det om å benytte våre digitale løsninger eller post@dirmin.no.

Så lenge kontoret vårt har redusert bemanning, har vi utarbeidet midlertidige rutiner for mottak av vanlig post. Det er derfor fint om de som har mulighet til det, benytter våre digitale løsninger via Min side eller sender brev og dokumenter via epost til post@dirmin.no.

Søknad om undersøkelsesrett
Søknader om undersøkelsesrett bør sendes via Min side. Hvis dette ikke er mulig, oppfordrer vi om at søknad sendes per e-post. Dette er særlig viktig for fastsettelse av prioritet av undersøkelsesretter. Undersøkers prioritet i et område er regnet fra det tidspunkt søknad om undersøkelsesrett kommer inn til DMF. Se mer informasjon om undersøkelser og prioritet.