Digital søknad om nye undersøkelsesretter via Min side

Bildet viser hvordan bergrettigheter er avmerket i DMFs kartløsning.
Hvis du skal søke om nye undersøkelsesretter i Norge, kan du nå gjøre det digitalt via Min side.

Digital løsning for administrering av bergrettigheter i Norge er tilgjengelig via Min side. Her kan rettighetshavere logge seg på for å se en oversikt over sine registrerte rettigheter, status for betaling av årsavgift, se rettighetene sine i kart, og varsle om oppstart av undersøkelsesarbeid. Nå er det også mulig å søke om nye undersøkelsesretter i den digitale løsningen, samt redusere eksisterende rettigheters størrelse eller fristille rettigheter.

Hvordan få tilgang til Min side?

Det er daglig leder og/eller styreleder som har tilgang til å logge på «Min side». Hvis det er andre personer som skal administrere eller søke om nye bergrettigheter på vegne av virksomheten, må daglig leder og/eller styreleder delegere tilgang til vedkommende via Altinn. Privatpersoner med norsk fødselsnummer eller D-nummer kan også benytte tjenesten på Min side.

DMFs tjenester er knyttet til rollen «Utfyller/innsender» i Altinn.

Utenlandske rettighetshavere

For utenlandske foretak som har sine rettigheter registrert på et norsk foretak, gjelder tjenesten på lik linje med norske foretak som beskrevet over.

Slik går du frem når du skal søke om nye rettigheter

Når du har logget inn på Min side, velger du aktøren (selskap eller privatperson) som skal søke om ny undersøkelsesrett.

Du kommer inn på siden for aktøren og i menyen til høyre velger du «Søknad om undersøkelsesrett». Her følger du veiviseren/veiledningen videre.