Beregning av årsavgift

For å beholde undersøkelsesrett til statens mineraler skal det betales årsavgift til staten.

For å beholde undersøkelsesrett til statens mineraler skal det for hver påbegynte 10 000 m² betales årsavgift til staten:

  • for det andre og tredje kalenderåret med kr 10
  • for det fjerde og femte kalenderåret med kr 30
  • for det sjette og sjuende kalenderåret med kr 50

Årsavgift for 1 km2

2.-3. år

4.-5. år

6.-7. år

Kr 1 000

Kr 3 000

Kr 5 000

 

Årsavgift per undersøkelsesområde (undersøkelsesrett) skal ikke være mindre enn kr 1 000. Ved forlengelse av undersøkelsesrett etter mineralloven § 23 skal det for hver påbegynte 10 000 m² betales årsavgift til staten med kr 50. For mutinger gitt etter bergverksloven 30. juni 1972 nr. 70 skal det betales årsavgift til staten. Avgiften beregnes på samme måte som for undersøkelsesrett tildelt etter mineralloven.

Ved forlengelse av undersøkelsesrett, jf. mineralloven § 23, skal det betales kr 50 for hver påbegynte 10 000 m2.

For å opprettholde utvinningsrett beregnes avgiften med grunnlag i areal. For utvinningsrett gjelder an flat sats med kr 100,- per påbegynte 10 000 m2. Denne satsen gjelder også ved forlengelse av utvinningsrett. Minsteavgift per utvinningsområde (utvinningsrett) skal likevel ikke være mindre enn kr 1 000.

Rettighetshavere som har norsk personnummer eller organisasjonsnummer utstedt i Norge, kan digitalt beregne hvor mye de skal betale i årsavgift på Min side.