Årsavgift for undersøkelses- og utvinningsretter – siste frist 30. april

Foto: Trond Refseth
Siste frist for å betale årsavgiften for undersøkelses- og utvinningsretter er 30. april.

Hvis årsavgiften ikke er betalt innen fristen, fristilles rettigheten.

Ved å logge inn på Min side og velge «Bergrettigheter», kan dere beregne størrelsen på årsavgiften.

Årsavgiften betales til kontonr. 7694 05 05883. Merk innbetalingen med navn på undersøkelsesområdet, rettighetshavers navn og rettighetsnummer.